• Du har valt: Sörmland

Referenser - Könsstympning av flickor

 1. Socialstyrelsen. Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete. 2016.
 2. Berggren, V. Franck, M. Kvinnlig könsstympning. Lund: Studentlitteratur; 2008.
 3. NCK. Kvinnlig könsstympning/omskärelse i Sverige – en kunskaps och forskningsöversikt. 2011.
 4. Länsstyrelsen i Östergötland. Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. 2015.
 5. Abdulcadir, J. Catania,L. Hindin, M-J, Say, L, Petignat, P. Abdulcadir. Female Gential Mutilation. Obestetrics & Gynecology. 2016;128:5.
 6. UNICEF karta - könsstympning.
 7. Socialstyrelsen. Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
 8. Brandin Berndtsson M, Juhlén K. Handbok om Barnkonventionen. Stockholm: 2008.
 9. SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet
 10. SFS 2001:453 Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet
 11. Socialstyrelsen. Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning- en uppskattning av antalet. 2015.
 12. WHO. Eliminating female genital mutilation.

Litteratur för vidare läsning

UNICEF: Kvinnlig könsstympning

Koïta K; Skändad , Prisma, 2007

Halldén A; Kvinnlig omskärelse, 1979

Waris D; En blomma i Afrikas öken, Bra Böcker 2001. Finns också som film på DVD.

Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor, Socialstyrelsen

Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete, Socialstyrelsen

Webutbildning om KKS med fokus på bemötande, Socialstyrelsen

Hedersförtryck, information om könsstympning, Landstiget i Östergötland

Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade, Landstiget i Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor- En informationsfilm för yrkesverksamma, Landstiget i Östergötland

Till toppen av sidan