• Du har valt: Sörmland

Referenser - Att främja elsäkerhet

  1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,. Elolyckor i Sverige.
  2. Waldmann, V., Narayanan, K., Combes, N., Marijon E.. Electrical injury. BMJ 2017;357:j1418 doi: 10.1136/bmj.j1418. 2017;
  3. Roberts, S. & Meltzer, J A.. An Evidence-Based Approach To Electrical Injuries In Children. Pediatric Emergency Medicine Practice. September 2013;Volume 10, Number 9:
  4. Elsäkerhetsverket. Elolyckor 2017.
Till toppen av sidan