• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Tillväxt & utveckling

Psykosocial utveckling - översikt

Om barnets psykosociala hälsa och utveckling, till exempel samspel, anknytning, oro och ångest.

Innehåll

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan