• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Om vaccin och vaccinationer

Film: Vaccination - samtal om tvekan

Filmen visar hur man kan bemöta och samtala med föräldrar som känner oro för att vaccinera sina barn.

Vaccination - samtal om tvekan

I filmen medverkar Anders Lindberg, infektionsläkare, Ann Lindstrand, barnläkare på Folkhälsomyndigheten, Charlotte Sandkvist, barnsjuksköterska och Margareta Blennow, barnläkare.

Innehåll i vacciner

Läs mer om vad vacciner innehåller: Innehållet i vacciner - Läkemedelsverket

Till toppen av sidan