• Du har valt: Sörmland
Om vaccin och vaccinationer

Film: Vaccination - samtal om tvekan

Filmen visar hur man kan bemöta och samtala med föräldrar som känner oro för att vaccinera sina barn.

Vaccination - samtal om tvekan

I filmen medverkar Anders Lindberg, infektionsläkare, Ann Lindstrand, barnläkare på Folkhälsomyndigheten, Charlotte Sandkvist, barnsjuksköterska och Margareta Blennow, barnläkare.

Innehåll i vacciner

Läs mer om vad vacciner innehåller: Innehållet i vacciner - Läkemedelsverket

Till toppen av sidan