• Du har valt: Sörmland
Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Haemophilus influenzae typ B (Hib) monovalent vaccin

Hib-vaccinets egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

Vaccinet är ett avdödat konjugatvaccin med kapselpolysackarider från Hemophilus influenzae typ B.

Vaccinet har hög skyddseffekt under småbarnsåren mot de invasiva infektionsformerna sepsis, meningit, epiglottit, skelett- och ledinfektion men har inte samma effekt på övre luftvägsinfektioner och otiter.

Det finns för närvarande ett godkänt monovalent vaccin mot Hib i Sverige.

Injektionsteknik

Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden är ren.

Vaccinet ges företrädesvis som intramuskulär injektion i låret på spädbarn och i överarmen på äldre barn. Injektionen kan också ges subkutant.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig nål för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå eller orange; 25 mm lång och 0,6 mm respektive 0,5 mm i diameter.

Lämplig nål vid subkutan injektion: Grå: 19 mm lång med 0,4 mm diameter.

För instruktioner med bilder se Injektionstekniker

Administration

Under beredningen ska vaccinflaskan skakas kraftigt tills pulvret lösts. Skaka på nytt precis före injicering.

Vaccinet är klart och färglöst efter beredning.

Inom barnhälsovården ges vaccinet som rutin som en intramuskulär injektion . Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar. Till barn över ett år kan injektionen även som regel ges i överarmen vid behov.

Ålder och intervall

Vaccination mot Hib ges normalt med kombinationsvaccin i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccination med monovalent vaccin ges vid separat vaccination mot Hib, exempelvis vid komplettering av vaccinationsskydd till ofullständigt vaccinerade barn.

I ordinarie vaccinationsprogrammet ingår tre doser Hib-vaccin för barn upp till ett år. Om vaccination med Hib-vaccin påbörjas efter ett års ålder behövs endast en dos. I de fall ett barn behöver upprepade vaccindoser mot de övriga sjukdomar som ingår i det hexavalenta vaccinet kan dock det hexavalenta vaccinet användas trots att det innebär att fler än en dos ges mot Hib efter ett års ålder (1). 

Hos barn bildas en naturlig immunitet mot Hib och Hib-vaccin är inte indicerat för barn som är 6 år eller äldre inom barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinet rekommenderas utanför programmet för barn och vuxna med nedsatt immunförsvar till exempel efter mjältextirpation, oavsett åder.

Läs mer på Allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Kontraindikationer

Allergi mot något i vaccinet ingående ämne.

Vid feber eller pågående infektion med allmänpåverkan ska vaccinationen ställas in och skjutas fram. Pågående antibiotikabehandling innebär i sig ingen kontraindikation.

Se Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

Biverkningar

De vanligaste reaktionerna efter administrering av vaccinet är lokala reaktioner vid injektionsstället, feber och irritabilitet.

Till toppen av sidan