• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Främja amning - översikt

Amning ur ett tandhälsoperspektiv

Om amning och karies samt hur man gör för att undvika uppkomst av karies.

Under barnets första levnadsår är bröstmjölk, alternativt bröstmjölksersättning, den viktigaste näringskällan. Ibland kommer frågor upp om bröstmjölk kan ge barnet karies. Det är förståeligt eftersom karies kan påverka ett barn negativt på många sätt. Barnet kan exempelvis få tandvärk och svårt att både äta och sova.

Hur karies uppstår

Karies orsakas av att bakterier i munnen bryter ner kolhydrater i kosten till syror. Dessa syror löser upp tandytan. Ju oftare barnet äter, desto fler perioder med sur miljö i munnen.

Hur man undviker karies

Det bästa är att redan från tidig ålder hjälpa barnet till goda och regelbundna kostvanor. Det innebär bland annat att låta tänderna vila mellan måltiderna. Börja borsta redan när den första tanden kommit fram. Använd fluoridtandkräm och borsta tänderna morgon och kväll.

Amning och karies

När det gäller karies och amning är resultaten motstridiga. Bröstmjölk i sig tycks inte orsaka karies, men när bröstmjölk finns tillgängligt i munnen samtidigt med andra nedbrytbara kolhydrater, så kan kariesrisken öka (4). Amning upp till 12 månaders ålder tycks vara skyddande mot karies (1, 2, 6).

Efter 12 månaders ålder visar studier olika resultat, men nattlig eller mer frekvent amning efter 12 månaders ålder (6, 3, 2), liksom amning längre än 24 månader kan öka risken för karies (6, 2, 5, 7).

Det är viktigt att alla barn, oavsett de ammas eller inte, har goda kostvanor och borstar tänderna med flouridtandkräm morgon och kväll för att undvika uppkomst av karies.

Till toppen av sidan