• Du har valt: Värmland

Referenser - Handmjölkning och koppmatning

  1. Hoover, K. Perinatal and Intrapartum care. I: Wamback, K & Riordan, J, redaktörer. Breastfeeding and human lactation. 5. uppl. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2014. s. 227-270.
  2. Kylberg, E, Westlund AM, Zwedberg, S. Amning idag. Gothia förlag: 2014.
  3. Persson, R, Kårén, B. Handmjölka och pumpa ur bröstmjölk. 1177 Vårdguiden; 2020 (hämtad 2020-04-16)
  4. Svensson, K, Linde Boijsen, J. Bröstmjölksstimulering/urmjölkning för hand (Internet). Stockholm: Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm; 2020 (hämtad 2020-04-16).
Till toppen av sidan