• Du har valt: Värmland

Rapporter 2022

Screening i harmoni eller disharmoni med yrkesrollen

Rapporten beskriver barnhälsovårdssjuksköterskornas uppfattning om införandet och användandet av metoderna Pappa/ickefödande föräldersamtal, Språkfyran, ITC och Barnsäkert.

Screening för språk- och kommunikationssvårigheter vid 18 månader gör att barn remitteras tidigare till logoped 

Rapportern undersöker om införandet av screeningmetoden ITC leder till tidigare identifikation av barn med språk och kommunikationssvårigheter, samt ger viss information om hur ITC implementeras i barnhälsovården kliniska arbete.

Föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården

Rapporten "Att finna sin roll, att så ett frö – föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården" redovisar en studie om hur föräldrastödjare i Göteborg upplever sitt arbete. Rollen som familjestödjare är ny i de flesta områden.

Nordisk rapport om förbättrat stöd till barns 1000 första dagar i livet

Några av förslagen som lyfts i en återredovisning till Nordiska ministerrådet är ett ökat fokus på de första 1 000 dagarna i policys, handlingsplaner och samarbeten inom Norden. Målet att ge barn så goda förutsättningar som möjligt under sina två första år. Ny nordisk rapport: Så kan stödet för ett barns 1 000 första dagar i livet förbättras - Folkhälsomyndigheten

 

Till toppen av sidan