• Du har valt: Värmland
Skelett och muskler - översikt

Höga fotvalv

Om orsaker till höga fotvalv hos barn och när läkare ska undersöka barnet.

Definition

Högt fotvalv (pes cavus) är motsatsen till plattfothet. Någon objektiv definition av tillståndet finns inte. Höga fotvalv är ofta nedärvt från föräldrarna och ger ibland besvär med smärta och trötthetskänsla från foten vid belastning, oftare än vid plattfothet.

Diagnos

En yttre observation av fotens utseende fastställer tillståndet. En orsak till höga fotvalv kan vara en bakomliggande neurologisk sjukdom (CP, ryggmärgsbråck, Charcot- Marie-Tooth etc.). För att utesluta detta är det viktigt att man gör en utvärdering av nervfunktionen i benet. Undersökningen bör fokusera på eventuella känsel- och funktionsrubbningar, muskelatrofier och onormala reflexer. Man bör vara extra uppmärksam om fotvalven successivt blir högre under tillväxten.

Behandling

Vid påtagligt höga fotvalv, i synnerhet med närvaro av subjektiva besvär, ska barnet undersökas av barnläkare och/eller barnortoped. Om de höga fotvalven utvecklats under uppväxten bör man vara extra uppmärksam. Vid besvär med smärta och trötthetskänsla vid belastning kan man prova ortopediska inlägg, ofta med god effekt. I uttalade fall görs en operation för att minska fotvalvens höjd, detta sker tidigast i skolåldern.

Till toppen av sidan