Referenser - När barn far illa

  1. Jenny C, editor. Child abuse and neglect: diagnosis, treatment, and evidence. 1 Edition. Philadelphia:: Saunders/Elsevier; 2011.
  2. Lucas S, Jernbro C. Försummelse av barn–ett försummat problem. Lakartidningen. 2014;111:1–3.
Till toppen av sidan