Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Kontaktuppgifter till barnhälsovårdsenheter

Kontaktuppgifter till funktionsbrevlådor på BHV-enheterna.

Till toppen av sidan