Amning och nutrition

Strategier och vägledning för amningsrådgivning, näringsinnehåll i bröstmjölk och bröstmjölksersättning samt om barns ätutveckling och råd om mat och dryck för barn.

Innehåll

Visa innehåll som:

Nedtrappning av tillmatning

Hur man går tillväga för att trappa ned tillmatning om målet är att helamma barnet.

Mer på Rikshandboken

Tillväxt - översikt

Metoder för mätning, vägning och uppföljning av barns fysiska tillväxt samt tillväxtavvikelser.

Hälsosamtal om matvanor

Stöd för samtal om matvanor inom barnhälsovården. Information om matens betydelse för hälsan och vilka matvanor som är hälsosamma samt förslag på frågor, åldersanpassad vägledning, verktyg och bildstöd.

Toalettvanor

Insatser för goda urin- och avföringsvanor.

Till toppen av sidan