Om Rikshandboken i barnhälsovård

Behandling av personuppgifter

Kontakta Inera AB om du vill veta vilka personuppgifter som sparas och om du vill att några uppgifter tas bort.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden "intresseavvägning" (artikel 6.1 f) i GDPR.

Rikshandboken i barnhälsovård drivs av Inera AB. Du kan höra av dig till Inera för att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig eller om du vill ta bort några personuppgifter.

Här finns mer information om hur Inera AB hanterar personuppgifter, vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen och kontaktuppgifter.

Till toppen av sidan