Hälsobesök

Förslag på innehåll för hälsobesöken i de olika åldrarna. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Innehåll

Hälsobesök 0-6 dagar

Innehåll för hälsobesöket vid 0-6 dagars ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 1-3 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid 1-3 veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 4 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid 4 veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 6-8 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid 6-8 veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 3-5 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 3-5 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 6 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 6 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 8 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 8 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 10 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 10 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 12 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 12-månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 18 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 18 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 2,5-3 år

Innehåll för hälsobesöket vid 2,5-3 års ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 4 år

Innehåll för hälsobesöket vid 4 års ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 5 år

Innehåll för hälsobesöket vid 5 års ålder med länkar till fördjupad information.

Till toppen av sidan