Hälsobesök

Här hittar du innehåll för hälsobesöken i de olika åldrarna. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Innehåll

Hälsobesök 0-6 dagar

Innehåll för hälsobesöket vid 0-6 dagars ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 1-3 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid 1-3 veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 4 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid 4 veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 6-8 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid 6-8 veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 3-5 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 3-5 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 6 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 6 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 8 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 8 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 10 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 10 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 12 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 12 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 18 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 18 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 2,5-3 år

Innehåll för hälsobesöket vid 2,5-3 års ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 4 år

Innehåll för hälsobesöket vid 4 års ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 5 år

Innehåll för hälsobesöket vid 5 års ålder med länkar till fördjupad information.

Till toppen av sidan