Hälsobesök

Förslag på innehåll för hälsobesöken i de olika åldrarna. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Innehåll

Hälsobesök 0 till 6 dagar

Innehåll för hälsobesöket från nyfödd till sex dagars ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 1 till 3 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid en till tre veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 4 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid fyra veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 6 till 8 veckor

Innehåll för hälsobesöket vid sex till åtta veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 3 till 5 månader

Innehåll för hälsobesöket vid tre till fem månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 6 månader

Innehåll för hälsobesöket vid sex månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 8 månader

Innehåll för hälsobesöket vid åtta månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 10 månader

Innehåll för hälsobesöket vid tio månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 12 månader

Innehåll för hälsobesöket vid ett års ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 18 månader

Innehåll för hälsobesöket vid 18 månaders ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 2,5 till 3 år

Innehåll för hälsobesöket vid två och ett halvt till tre års ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 4 år

Innehåll för hälsobesöket vid fyra års ålder med länkar till fördjupad information.

Hälsobesök 5 år

Innehåll för hälsobesöket vid fem års ålder med länkar till fördjupad information.

Relaterad information

Till toppen av sidan