Vaccination

Fakta och riktlinjer för vaccinationer, barnvaccinationsprogrammet med schema, förvaring, injektionstekniker, föräldrakommunikation, förberedelser, smärtlindring och vad du ska ta hänsyn till i särskilda fall.

Allmänna barnvaccinationsprogrammet

Vaccinationsschema med ålder, dos och intervall. Påskyndat schema, vilka vacciner som kan ges samtidigt och riktad vaccination till riskgrupper.

Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

Kontraindikationer vid vaccinationer för barn med allergier, immunbrist, funktionsnedsättningar, cancer, krampsjukdomar, neurologiska sjukdomar, för tidigt födda och andra sjukdomar och tillstånd.

Injektionstekniker

Instruktioner med bilder för intramuskulär, subkutan och intrakutan injektionsteknik.

Tidigare vaccinationsprogram

Scheman över tidigare vaccinationsprogram; vilket år de infördes, upphörde och eventuellt återinfördes.

Vaccinationer som inte ingår i programmet

Vad som gäller för vacciner som inte ingår i programmet såsom TBE, hepatit A, pneumokocker hos äldre barn, influensa, vattkoppor och resevacciner.

Föräldrar som är tveksamma till vaccination

Om föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn och hur ni kan samtala om detta.

Därför vaccineras barn

Om vaccinets syfte och effekt och vad som krävs för att skydda barn från allvarliga sjukdomar.

Så fungerar vacciner

Om smittämnen, immunitet, dosering, levande och avdödade vacciner och tillsatser.

Vaccinatörens ansvar inför vaccinering

Vad vaccinatören ska kontrollera inför varje vaccinering samt riktlinjer för överkänslighetsreaktioner.

Smärtlindring vid vaccinering

Råd och strategier för att minska smärta vid vaccinering. Förberedelser för barn och föräldrar.

Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Hur du hanterar vaccination av barn med oklar vaccinering. Vaccinationsplan och kompletteringar av det allmänna och särskilda programmet.

Behörighet för sjuksköterskor som ordinerar vaccinationer

Om barnhälsovårdens ansvar angående ordination och medicinska bedömningar i samband med vaccinationer av barn.

Dokumentation och rapportering av vaccinationer

Vilka vaccinationer som ska registreras och var och hur du rapporterar eventuella biverkningar.

Anafylaxi på bvc

Symtom, orsaker, åtgärder vid anafylaktiska reaktioner samt vilka läkemedel som ska finnas på bvc.

Testa dina kunskaper - Vaccinationer

Här kan du testa dina kunskaper angående vaccinationer. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Till toppen av sidan