Barn som riskerar att fara illa

Könsstympning av flickor

Definition och förekomst, hälsoundersökning och samtal med föräldrar om könsstympning, förebyggande insatser och hur man kan identifiera flickor som riskerar att bli könsstympade.

För alla

För alla vid behov

För alla

Identifiera barn i risk för kvinnlig könsstympning.

För alla vid behov

Riktade hälsosamtal med alla familjer som kommer från ett land där könsstympning förekommer.

  • Information om lagstiftning.
  • Information om följder av könsstympning.
  • Barnkonventionen om barns rättigheter.

 

Fördjupad kartläggning av skydd- och riskfaktorer.

  • Kunskap och attityder.
  • Tecken på utsatthet.

Identifiera symtom på könsstympning och eventuell undersökning av genitalier.

För alla vid behov

Remiss till barnklinik alternativt specialistmottagning.

 

Anmälan enligt Socialtjänstlagen vid kännedom eller misstanke om att en flicka riskerar att bli könsstympad eller om flickan blivit könsstympad efter migration till Sverige.

Till toppen av sidan