Barn som riskerar att fara illa

Orosanmälan till socialtjänsten

Hur man ska anmäla sin oro för att ett barn kanske far illa, vilka uppgifter anmälan ska innehålla, hur man ska informera föräldrarna och vad som händer när en anmälan är gjord.

Till toppen av sidan