Livsvillkor & levnadsvanor

Barnsäkerhet - översikt

Innehåll om barnsäkerhet. Hur man samtalar med föräldrar, främjar säkerheten i hemmet, i trafiken och vid vatten. Här kan man också testa sina kunskaper om barnsäkerhet.

Innehåll

Visa innehåll som:
Samtal om barnsäkerhet

Hur och när det är lämpligt att samtala om barnets säkerhet i olika miljöer.

Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Innehåll om hur man förebygger vanliga skador i barnets hemmiljö.

Att främja barnets säkerhet i lantbruksmiljön

Barn som växer upp i eller besöker en lantbruksmiljö har högre risk att råka ut för olyckor än barn i andra uppväxtmiljöer. Det är därför viktigt att lära ut ett säkerhetstänkande redan från tidig ålder.

Barn i bil

I Sverige är det lag på att alla i bilen eller lastbilen ska använda bilbälte under färd. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild godkänd skyddsanordning. Det kan vara babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller kudde.

Att främja cykelsäkerhet

Om att skjutsa barn på cykel, barn som cyklar, hjälmar för cykling och andra aktiviteter.

Att främja barnets säkerhet i och omkring vatten

Bristande tillsyn är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur snabbt det kan gå. Därför är det viktigt att lyfta frågan med föräldrar så att medvetenheten ökar.

Testa dina kunskaper - Barnsäkerhet

Här kan du testa dina kunskaper angående barnsäkerhet. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Till toppen av sidan