Barnsäkerhet - översikt

Barn i bil

I Sverige är det lag på att alla i bilen eller lastbilen ska använda bilbälte under färd. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild godkänd skyddsanordning. Det kan vara babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller kudde.

Bakåtvänt upp till 4-5 års ålder

Sedan 1980-talet har antalet barn (0-18 år) som omkommer på vägarna i Sverige minskat från cirka hundra barn per år till 16 barn under år 2018. Av de 16 barn som omkom under år 2018 åkte sex barn i personbil (1). 

Barn under tre år får inte färdas i bil eller andra fordon, till exempel traktorer och lastbilar, utan att placeras i en särskild skyddsanordning. Undantag är än så länge kortare resor i taxi, men då får inte barnet åka i framsätet (2). Rekommendationen i Sverige är att barnet åker bakåtvänt i bilar och andra vägfordon upp till fyra, gärna fem, års ålder. Barn som färdas bakåtvända i bilen ska inte sitta på en plats utrustad med en passagerarkrockkudde om inte krockkudden har satts ur funktion (3). 

En häftig inbromsning eller krock i 40 km/h räcker för att ett barn ska skadas under bilfärd. Små barns huvud är tunga i förhållande till kroppen och nacken är bräcklig. Vid en krock kastas huvudet först framåt och sedan bakåt med en våldsam kraft. Om barnet åker i framåtvända barnstolar är det fem gånger högre risk att barnet dödas eller skadas svårt. När barn skadas eller dör i bilrelaterade olyckor beror det oftast på att bilbälte eller bilbarnstol inte använts på rätt sätt (4).

I en svensk observationsundersökning hösten 2017 studerades hur 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor färdades i bilen. Fyra femtedelar av de observerade barnen var i åldern 2–5 år. Endast 57 procent av treåringarna och 17 procent av fyraåringarna färdades bakåtvända i bilen i enlighet med rådande rekommendationer. Slutsatsen från undersökningen är att många föräldrar inte känner till rekommendationerna för hur barn i förskoleålder färdas säkrast i bil (5).

i-Size - ny certifiering av bilbarnstolar

Bilbarnskydd och bilbarnstolar ska vara i-Size-certifierade eller E-godkända och gärna även plus-testade. i-Size innebär att bilbarnstolarna baseras på barnets längd med en ungefärlig ålder (6).

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp:

Till toppen av sidan