Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet - översikt

Barn i bil

Små barn som färdas i bil är betydligt mer utsatta vid en krock än vuxna, och behöver en särskilt godkänd skyddsanordning. I Sverige är det lag på att alla i bil eller lastbil ska använda bilbälte under färd. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda åldersanpassad skyddsanordning som kan vara babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.

Barn under tre år

Barn under tre år får inte färdas i bil eller andra fordon, till exempel traktorer och lastbilar, utan att placeras i en särskild skyddsanordning. Undantag görs för kortare resor i taxi, men då får inte barnet åka i framsätet [2]. Rekommendationen i Sverige är att barnet åker bakåtvänt. Barn som färdas bakåtvända i bilen ska inte sitta på en plats utrustad med krockkudde om inte krockkudden är urkopplad [3]. 

En häftig inbromsning eller krock även i låg hastighet räcker för att ett barn ska skadas under bilfärd. Små barns huvud är tunga i förhållande till kroppen och nacken är bräcklig. Om det lilla barnet åker framåtvänt är det högre risk att barnet avlider eller skadas svårt. När barn skadas eller dör i bilrelaterade olyckor beror det oftast på att ingen eller fel skyddsanordning använts eller att barnskyddet eller bilbältet inte använts på rätt sätt.

Barn över tre år

Att åka bakåtvänt är säkrast, och rekommendationen är därför att barnet färdas bakåtvänt till minst 4–5 års ålder, gärna längre om hen inte vuxit ur stolen.  Är barnet för litet i växten för framåtvänd stol finns risk för urglidning nedåt. När barnet sedan åker framåtvänt rekommenderas bältesstol eller bälteskudde upp till 10–12 års ålder, för att anpassa bilbältet efter barnets kropp.  Det är först när barnet är ca 140 cm som hen kan sitta på en plats i bilen med monterad krockkudde.

Certifiering av bilbarnskydd

Bilbarnstolar ska vara certifierade enligt UN ECE R44 (bak- och framtestad) eller R129 (även kallad i-Size) ( även sidokrockstestad) och gärna även plus-testade. För i-Size baseras bilbarnstolarnas användning på barnets längd, i stället för vikt som i föregångaren UN ECE R44. Även om R44 barnskydden håller på och fasas ut är de fortfarande säkra och får lov att användas [7].

Bilbarnstolar på marknaden idag bedöms ha en livslängd på ungefär 10 år från den dag de börjar användas. En stol som skadats i en krock ska alltid bytas ut, även om det inte satt något barn i stolen vid tillfället [8].

Hur kan barn i bil färdas ännu säkrare?

Enligt de uppföljande undersökningar som finns av barns säkerhet i bil behöver detta belysas:

  • Det är vanligt att barn placeras framåtvänt innan rekommenderad ålder
  • Äldre barn behöver bältesstol eller bälteskudde
  • Det är viktigt att montera skyddsanordningen på rätt sätt
  • Om barnet har tjocka ytterkläder under färd fungerar inte bältet optimalt  [4,5,6]

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och filmer, att skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldragrupp:

Till toppen av sidan