Referenser - Barn i bil

  1. Trafikanalys (2019). Vägtrafikskador 2018.
  2. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). Barn i bil.
  3. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). Svenska rekommendationer för barn i bil. 2017.
  4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Barns och ungas säkerhet. 2011.
  5. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). NTF Rapport 2018:11 Barns färd i bil. 2018.
  6. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). Godkännanden för bilbarnskydd.
Till toppen av sidan