Referenser - Grunda Sunda Vanor

  1. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor-Stöd för styrning och ledning. 2018. hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf
  2. Håkansson, L., Derwig, M., & Olander, E. Parents’ experiences of a health dialogue in the child health services: a qualitative study. BMC Health Services Research. 2019; 19; 744.
  3. Derwig, M.,Tiberg, I,. Björk, J.& Kristensson Hallström, I. (2021). Child-Centred Health Dialogue for primary prevention of obesity in Child Health Services - a feasibility study.
  4. Derwig, M.,Tiberg, I.& Kristensson Hallström, I. (2018). Elucidating the child’s perspective in health promotion: children’s experiences of child-centred health dialogue in Sweden.
Till toppen av sidan