Levnadsvanor

Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främja utvecklingen av en god sömn och förebygga sömnsvårigheter hos barn genom samtal, information och vägledning utifrån varje enskilt barn och familjs behov.

 • Förmedla kunskap om barns sömn och sömnhygien.
 • Sömnen och dess betydelse.
 • Barn och vuxnas sömn.
 • Sömnbehov i olika åldrar.
 • Hur främja god sömn och förebygga problem med sömnen.

Tidig information och samtal med föräldrar generellt om:

 • Teman att utgå ifrån om barns sömn och sömnhygien
 • Samsovning

Barnets sömn uppmärksammas och följs upp vid kommande besök.

För alla vid behov

Erbjuda ett utökat stöd

 • när barnets sömn blir ett problem
 • utgångspunkter vid föräldrastöd
 • sömnproblem hos barn.

Ta del av föräldrarnas erfarenheter och vad de hittills gjort för att hantera problemet.

Ta en noggrann anamnes.

En läkarbedömning kan vara aktuellt för att utesluta somatiska orsaker, liksom kontakt/samverkan med annan vårdgivare.

Vägledning och insatser utifrån aktuellt problem relaterat till barnets sömn, barnets ålder och utveckling samt förhållningssätt och önskemål hos föräldrarna.

Konsultation/ kontakt med BHV-team/psykolog för BHV, Specialist-BVC

Uppföljande kontakt

För alla vid behov

Då barn och föräldrar har kvarstående och/eller ökade problem är ytterligare insatser aktuellt utifrån anamnes och problemställning:

 • Remiss till barnläkare för vidare undersökning och åtgärd.
 • Remiss till specialistenhet/mottagning för barn med sömnproblem då sådan finns.
 • Kontakt/remiss till vårdcentral med anledning av föräldrars hälsa.
 • Kontakt med socialtjänst vid behov av ytterligare stödinsatser.
 • Samverkan med annan aktuell vårdgivare/insats för barn och familj.

Uppföljande kontakt

Till toppen av sidan