Levnadsvanor

Grunda sunda vanor

Grunda Sunda Vanor är ett barncentrerat hälsosamtal med pedagogiska bilder som stödjer hela familjen. Modellen syftar till att främja och öka barnets delaktighet i samtalen om hälsosamma levnadsvanor.

Till toppen av sidan