Levnadsvanor

Toalettvanor

Insatser för goda urin- och avföringsvanor. Information om goda toalettvanor ska ges senast vid 10 månaders ålder.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främjande av goda kiss- och avföringsvanor.


Samtal och information om barns elimination samt påverkansfaktorer för tidig blås- och tarmkontroll.

Undersökande samtal samt kartläggning av risk-och skyddsfaktorer för goda kiss- och avföringsvanor.

För alla vid behov

Uppföljning och insatser om det framkommit problem med kiss- och avföringsvanor.

Fördjupad kartläggning av skydds- och riskfaktorer kring kiss- och avföringsvanor.

• Barnets utveckling
• Fysiologisk avvikelse
• Emotionella och psykologiska aspekter

Tvärprofessionell konsultation och samverkan kring barn och familj med ökade behov kan innefatta hälsobesök och samtal med exempelvis:

• Läkare på BVC/Vårdcentral
• Psykolog för barnhälsovården
• Barnomsorg

För alla vid behov

Ytterligare insatser i samverkan med andra vårdgivare.

Vid urin- eller avföringsläckage kontakt med/remiss till barnläkare/ uroterapeut.

Till toppen av sidan