Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Bemötande inom barnhälsovården - översikt

Bemöta föräldrars oro

Att tänka på i mötet med föräldrar som känner oro. En vanlig oro är att barnet inte växer ordentligt. Exempel på samtal om oro för att barnet äter för lite.

Barnhälsovårdens uppdrag

Barnhälsovården har en viktig roll i att uppmärksamma och möta familjers funderingar och oro. Att bli förälder är omvälvande, och det finns ofta många tankar, funderingar och känslor om det egna barnet och om föräldraskapet. Vanliga känslor är glädje, lycka och stolthet över barnet, men också rädsla och oro för att barnet ska bli sjukt, eller att något inte är som man förväntar sig. En vanlig fundering är om barnet växer och utvecklas som förväntat.

Många forum och informationskällor

Utmaningarna i föräldraskapet förändras i takt med samhället. Tidigare fick föräldrar ofta vägledning genom att ta del av sina egna föräldrars erfarenheter och kunskap. I dag är de egna föräldrarna ofta en kunskapskälla bland många.

Att använda olika forum på internet har blivit ett viktigt sätt för föräldrar att leta information om det egna barnet och om föräldraskapet. Internet har överhuvudtaget blivit allt mer betydelsefullt för att upprätthålla emotionella band och kommunikation mellan närstående i takt med ökade separationstal och ökad rörlighet. Det har lett till en utveckling med fler familjemedlemmar och en större geografisk spridning av de nära relationerna. Föräldrar har på så vis en större vana av att söka gemenskaper och kommunicera närhet genom att använda olika forum.

Webbsidor och bloggar dit föräldrar söker sig för att hitta information, råd och stöd, växer i snabb takt. Informationsflödet är stort, och ofta uppstår svårigheter att sortera i all information, och att läsa källkritiskt. Inom BHV behöver man känna till forumen som föräldrar befinner sig i, för att kunna bemöta deras eventuella oro varsamt (1).

Viktigt att ta föräldrars oro på allvar

Föräldrar uppskattar att BHV-sjuksköterskan lyssnar på deras tankar och teorier om sitt barn, och utifrån dessa har en dialog. Det är också viktigt att ta föräldrars oro på allvar, även om det är inte alltid är allvarliga saker som de oroar sig för (2,3)

Oro över att barnet äter för lite

Föräldrar upplever många gånger oro över att deras barn äter för lite mat, inte får i sig tillräckligt med näring, eller ska bli underviktigt (4,5,6). Känslan av att barnet inte äter ordentligt leder många gånger till stress och frustration vid måltiderna. Det är betydelsefullt för föräldrar att få utrymme att samtala på BVC om mat, matvanor och om sin oro kring mat (4,5).

Det är viktigt att inhämta kunskap om familjens ideologi och värderingar om mat, för att skapa goda förutsättningar för ett hälsosamtal om matvanor. Genom att lyssna in föräldrarna, och ta deras oro på allvar, finns goda möjligheter att bekräfta och stödja i det som känns svårt (7).

Till toppen av sidan