Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Bemötande inom barnhälsovården - översikt

Råd och bemötande vid funktionsnedsättning

Man kan behöva anpassa råd och stöd till människors olika livssituationer. Till exempel personer med funktionsnedsättning. Här finns länkar till information om bemötande av olika slags livsvillkor.

Till toppen av sidan