Referenser - Lyhördhet och förståelse i mötet med barnfamiljen

  1. Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & Vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur och kultur.
  2. Socialstyrelsen (2014). Vägledning för barnhälsovården.
  3. Köhler, M. Reuter, A. Hälsofrämjande möten på barnavårdscentralen kapitel; Från barnhälsovård till palliativ vård. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  4. Rautio,S. Parents´experiences of early support. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2012, 27, 927-934. 
  5. Arborelius, E., Bremberg, S. (2003). Supportive and nonsupportive qualities of child health nurses’ contacts with strained infant mother. Scandinavian Journal of Caring Science. 17; 169–175. 
Till toppen av sidan