Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Föräldragrupp: vardagsliv - sömn

Introduktion till temat, förslag på frågor att diskutera, material, hjälpmedel för föräldraträffen och tips på fördjupning.

Syfte med temat

Djup och aktiv sömn

Alla människor behöver sova för att må bra. Barn behöver även sömn för att kunna växa och utvecklas. Späda barns sömn skiljer sig från vuxnas sömn, bland annat genom att barnen har fler perioder av ytlig sömn och därmed normalt vaknar till några gånger under natten.

Tidsintervallet mellan djup och aktiv sömn beror främst på barnets ålder. För spädbarn kan intervallet vara cirka 30 minuter, medan intervallet för barn i ettårsåldern, är cirka 60 minuter. En vuxen person har cirka 1,5 timmes intervall mellan sömncyklerna (1).

Bilden illustrerar hur barns och vuxnas sömndjup varierar och inte ligger i fas med varandra under natten.
Bilden illustrerar hur barns och vuxnas sömndjup varierar och inte ligger i fas med varandra under natten. Den gröna kurvan visar den vuxnas sömncykel och den röda kurvan visar barnets.

Faktorer som påverkar sömnen

Faktorer som påverkar barns sömn är bland annat hunger och mättnad, utvecklingsfaser, ärftlighet, temperament och infektioner. Hunger och mättnad styr sömnen mer än ljus och mörker. Ett nyfött barn sover vanligtvis cirka 16–17 timmar per dygn, men variationerna kan vara stora. När barnet blir äldre behöver det äta mer sällan. Vid omkring 3–4 månaders ålder har barnet ofta mer regelbundna sömnperioder som börjar likna dag- och nattrytm. Vid 4–6 månaders ålder kan barnet ofta sova sammanhängande 5–6 timmar på natten (1).

Barnets frekventa uppvaknanden och behov av att äta nattetid är ett normaltillstånd för barnet, som får sitt sömnbehov tillgodosett över hela dygnet. Därför talar man inte om sömnstörningar hos barn före 1 års ålder. Däremot kan föräldrar uppleva det påfrestande med bristande sömnkvalitet. Det är viktigt att väga in både föräldrarnas och barnets sömnbehov för att skapa förutsättningar för god sömn (3, 4).

Barnet behöver hjälp att hitta en dygnsrytm

Barns sömn måste alltså beaktas utifrån ett helhets- och familjeperspektiv. Föräldrars sätt att möta barnets behov är viktigt för barnets sömn. Barnet behöver en lyhörd förälder, som hjälper barnet att under trygga förhållanden somna in på kvällen och somna om på natten. Förmågan att somna och somna om på egen hand utvecklas över tid, men ser olika ut för olika barn och föräldrar (1). Vad föräldrar gör tillsammans med barnet då det är dags att sova och då barnet vaknar på natten, har betydelse för vad barnet förväntar sig i dessa situationer. Här skapar föräldrar och barn vanor tillsammans. Små barn lär sig genom upprepning. Upprepning gör att omvärlden blir mer förutsägbar och trygg. Att läggas på samma sätt varje kväll hjälper barnet att känna igen det som sker, att det är dags att sova. Den tryggheten är extra viktigt vid insomningen eftersom den innebär en separation för barnet.

Störande ljus och ljud

Ljusets betydelse för barnets dygnsrytm ökar med tiden. Genom att vistas utomhus i dagsljuset en längre stund och låta det vara mörkt och tyst när barnet ska sova kan förutsättningarna för en god sömn öka. En stillsam stund innan läggdags kan göra det lättare att komma till ro och somna. Stunden innan barnet ska sova bör vara fri från skärmar, eftersom de både distraherar förälderns fokus från barnet och har störande ljus och ljud. Enligt ny forskning har användandet av skärmar innan läggdags visats sig vara en faktor som kan ha ett samband med försämrad språkutveckling (1, 2). Medieanvändning innan läggdags försämrar sömnkvaliteten och ökar tiden för insomning hos vuxna. Även hos små barn påverkar skärmanvändning sent på kvällen sömntiden negativt och har samband med sämre sömnkvalitet.

Läs mer Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Sova tillsammans med barnet

En del föräldrar vill sova tillsammans med sitt barn. När det gäller barn under 3 månader visar forskningsresultat att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar när föräldrar och barn sover i samma säng. Särskilt i kombination med andra riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd. Risken minskar då barnet kan vända sig själv. Då föräldrar sover med barn i samma säng behöver det ske under säkra förhållanden. Det innebär att barnet ska ha en sovplats där det kan röra sig och andas fritt, inte kunna kvävas av en kudde eller täcke, eller av att komma i kläm eller bli för varmt. Föräldrarna ska kunna uppmärksamma barnets behov också under natten och inte vara påverkade av något som hindar den förmågan (1,5).

Diskussionsfrågor

Material och hjälpmedel

Två föräldrar och ett barn sover tillsammans i en säng. De ligger huller om buller och barnet sover med foten i mammans ansikte.
"Tillsammans" är ett material för dig som leder samtal i samband med olika former av föräldrastöd.

Bilder som samtalsstöd

”Tillsammans – Samtal om förhållandet och föräldraskapet”
Inled förslagsvis temat med att visa bilden på den sovande familjen ”Om natten”, på s. 10 i materialet.

Citat som inledning på samtal

Citat som väcker skratt och reaktioner kan sätta igång gruppsamtalet: "Folk som säger att de sover som barn är som regel barnlösa" (Okänd)

Påståenden om sömn

Använd punktlistan nedan för att starta en diskussion om barn och sömn. Betona att det inte finns några rätt eller fel. Det är meningen att vissa påståenden ibland är svåra att ta ställning till. Klipp ut påståendena och lägg i en skål (pdf). Gruppledaren läser upp ett påstående i taget. Varje deltagare svarar sedan ja eller nej. Detta kan ske genom att de håller upp lappar eller genom "Heta stolen".  Gruppledaren håller sedan en kort diskussion om svaren.

 • Att sova med sitt barn i samma säng är mysigt och praktiskt.
 • Barn behöver lära sig att somna.
 • Att uppleva sömnbrist är en av de största prövningarna som förälder.
 • Om en förälder är väldigt trött är det viktigt att se till att hen får vila.
 • En bra förälder får sitt barn att sova hela natten.
 • Det är viktigt att barnet blir trygg med att ligga i sin egen säng.
 • Om barnet får somna i famnen kommer det aldrig att somna i sängen.
 • Det är naturligt att amma på natten.
 • Den som ska till jobbet måste få sova.
 • Barn ska somna själva.
 • Att sjunga vaggvisor är gammaldags.
 • Vaggande rörelser och en mjuk röst hjälper små barn att somna.
 • De flesta barn vaknar några gånger på natten under de första åren.
 • Föräldrar behöver åtta timmars sammanhängande sömn.
 • Under spädbarnsperioden får man passa på att sova och vila när det passar barnet.

Poddavsnitt som introduktion eller förberedelse

”Föräldragruppspodden" är framtagen för att vara ett hjälpsamt inslag till föräldragrupper, både för att få en kort introduktion till ämnet och för att starta reflektion hos föräldrar. Man kan lyssna på aktuellt avsnitt tillsammans i gruppen eller låta föräldrar lyssna på aktuellt avsnitt inför den träff som kommer.

Föräldragruppspodden, avsnitt: Vardagsliv - sömn ”Skapa vanor över tid”

Fördjupning för BHV-sjuksköterska och föräldrar

Barns sömn i olika åldrar - 1177

Bothelius, K & Svirsky, L God natt! Om små och stora barns sömn. Fakta, råd och rekommendationer till trötta föräldrar. 2019; Natur & Kultur Akademisk.

Köhler,M, Reuter, A, Tell, J Leva med barn och Leva med fler barn. 2020; Gothia Kompetens AB

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd - Sex råd till dig som förälder, Socialstyrelsen (2014)

BVCpodden (fireside.fm)

 • Avsnitt 4, "Bebisar och sömn”
 • Avsnitt 5: ”Förskolebarn och sömn”
 • Avsnitt 69: ”Barn och sömn, det här säger forskningen”
 • Avsnitt 70: ”Barn och sömn, - behöver man sömnmetoder?”
 • Avsnitt 82: ”Dra inte all skärmtid över en kam”

Till toppen av sidan