Föräldraskapsstöd i grupp

Tema: Vardagsliv - sömn

Introduktion till temat, förslag på frågor att diskutera, material, hjälpmedel för föräldraträffen och tips på fördjupning.

Bilden illustrerar hur barns och vuxnas sömndjup varierar och inte ligger i fas med varandra under natten.
Bilden illustrerar hur barns och vuxnas sömndjup varierar och inte ligger i fas med varandra under natten. Den gröna kurvan visar den vuxnas sömncykel och den röda kurvan visar barnets.

Till toppen av sidan