Referenser - Hembesök

 1. Tangen et al. Hembesök inom barnhälsovården- Sjuksköterskornas attityder avgörande för hur verksamheten utvecklas. Läkartidningen. 2010;107:
 2. Elkan R, Kendrick D, Hewitt M, Robinson J. J. A, Tolley K, Blair M, Dewey M, Williams D, Brummell K. The effectiveness of domiciliary health visiting: a systematic review of international studies and a selective review of the British literature. Health Technology Assessment. 2000;
 3. McNaughton D. B. A synthesis of qualitative home visiting research. Public Health Nurs. 2004;
 4. Jansson A et al. Hembesök kan ge nyblivna föräldrar stöd att utvecklas som familj. Första mötet med barnhälsovården viktigt för den fortsatta kontakten. Läkartidningen. 2003;100:
 5. Magnusson M., Blennow M., Hagelin E., Sundelin C. Barnhälsovård – att främja barns hälsa. Stockholm: Liber; (2009) 2016.
 6. Kronborg H, Vaeth M, Kristensen I. The Effect of early postpartum Home Visits by Health Visitors; A Natural Experiement. Public Health Nursing. 2012;29(4):289-301.30.
 7. Kemp L, Harris E, McMahon C, Matthey S, Vimpani G, Anderson T et al. Child and family outcomes of a long-term nurse home visitation programme: a randomized controlled trial. Arch Dis Child. 2011;96:533-540.31.
 8. Kendrick D, Elkan R, Hewitt M, Dewey M, Blair M, Robinson J, Williams D, Brummell K. Does home visiting improve parenting and the quality of the home environment? A systematic review and meta analysis. Arch Dis Child. 2000;
 9. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar. Stockholm: Folkhälsoguiden; 2016.
 10. Rosenlunds barnhälsovårdsteam. Rosenlunds barnhälsovårdsteam. Stockholm: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm; 2019.
 11. Shaw E, Levitt C, Wong S, Kaczorowski J; McMaster University Postpartum Research Group. Systematic review of the literature on postpartum care: effectiveness of postpartum support to improve maternal parenting, mental health, quality of life, and physical health. Issues Compr Pediatr Nurs. 2006;29(1):25-44.
 12. Gardner MR, Deatrick JA. Understanding interventions and outcomes in mothers of infants. Issues Compr Pediatr Nurs. 2006;
 13. Olds D.L, Kitzman H, Hanks C, Cole R, Anson E, Sidora-Arcoleo K, Luckey DW, Henderson C.R, Holberg Jr, J, Tutt R. A, Stevenson A. J, Bondy J. Effects of Nurse Home Visiting on Maternal and Child Funtioning: Age-9 Follow-up of a Randomized Trial. Pediatrics. 2007;
 14. Aronen E.T, Kurkela S A. Long-Term Effects of an Early Home-Based Intervention. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1996;35(12):1665-1672.
Till toppen av sidan