Metoder och riktlinjer

Lokaler, utrustning och miljön på en barnavårdscentral

Hur en barnavårdscentrals lokaler ska vara utformade och inredda samt vilken utrustning som ska finnas enligt riktlinjer för verksamheten.

Till toppen av sidan