Referenser - Miljön på en barnavårdscentral

 1. Hälos- och sjukvårdslagen (2017:30, 5 kap). Stockholm: Socialdepartementet
 2. Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård.. Vad är hälsofrämjande möte?. 2014.
 3. Nätverket hälsofrämjande hälso-och sjukvård.(2014). Kunskapsöversikt hälsofrämjande möten.
 4. Hydén, LC., Baggens, C. Joint working relationships: children, parents and child healthcare nurses at work. Communication & Medicine.
 5. Ilnas Golestani, Ida Ivarsson, Alexandra Thorén Todoulos. Jämställt föräldraskap för barnets bästa. Handbok för mödra och barnhälsovård. Region Skåne: 2016.
 6. Wells M. An Unegual Chance to parent: Exampels on supports Father Receive from Swedish Child Health Field. Uppsala universitet. 2015;
 7. Redaktörer/Eva Erwander, Mania Teimouri, Emilia Wärff. Lekande läkande rum, En skrift om samarbete kring att forma rum- för vård, lek och tillfrisknande.
 8. Vårdhandboken.
 9. SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen
 10. Kemikalieinspektionen. Vägledning för konsumenter - Kemiska ämnen, bisfenol-a.
 11. Kemikalieinspektionen. Faktablad - Kort om kemiska ämnen i varor.
 12. Kemikalieinspektionen. Kort om leksaksregler.
 13. Naturskyddsföreningen. Giftfri förskola.
Till toppen av sidan