Metoder och riktlinjer

Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor

Riktlinjer och praktiska anvisningar för screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor.

För alla

För alla vid behov

För alla

Alla mammor ska då barnet är 6-8 veckor erbjudas screening med EPDS. Ett samtal förs utifrån svaren i EPDS och hur mamman i övrigt mår och har det.


Bedömning av behov för vidare insats.

För alla vid behov

Vid utfall på screening och/eller att det i samtalet framkommer behov av extra stöd erbjuds uppföljande stödjande samtal hos BHV-sjuksköterska.


Konsultation och handledning för BHV-sjuksköterskan med psykolog för barnhälsovård vid behov.

För alla vid behov

  • Remiss till psykolog.
  • Remiss till läkare på vårdcentral.
  • Remiss till psykiatri.

Kontakt med spädbarnsverksamhet vid behov.


Kontakt med Socialtjänst vid behov.

Till toppen av sidan