Metoder och riktlinjer

Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Innehåll om strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovården. Till exempel kvalitetsregister, dokumentation och journalföring, barnkonventionen, samordning och insamling av nationell statistik.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd

  Om det nationella rådets uppdrag och funktion.

 • Barnhälsovårdens folkhälsoarbete

  Barnhälsovårdens övergripande folkhälsoarbete syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla barn.

 • Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ

  Hur man ska informera föräldrar om barnhälsovårdsregistret, vilka uppgifter som registreras och vad syftet med registret är.

 • Dokumentation och journalföring

  Patientjournalen har många olika funktioner men ska i första hand spegla innehållet i viktiga delar i vården som till exempel bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering.

 • Centrala barnhälsovårdsteam

  De centrala barnhälsovårdsteamen har av sin regions ledning fått i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i den egna regionen och att delta i det nationella arbetet.

 • Amningsstatistik

  Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från landets barnavårdscentraler, aggregerad per län, angående i vilken utsträckning barn ammas under första levnadsåret.

 • Barnkonventionen

  Om barnkonventionen och hur den påverkar arbetet inom barnhälsovården.

Till toppen av sidan