Pediatrik

Näsa och hals - översikt

Innehåll om symtom och avvikelser i barns näsa och hals, till exempel läpp-käk-gomspalt, kort tungband och stora lymfkörtlar.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Fistel eller cysta på halsen

  Fistlar och cystor är vanliga orsaker till svullnad på halsen, framför allt om svullnaden sitter framtill, mitt på halsen. Beskrivning av olika slags fistlar, behandling och när man ska remittera till ÖNH-mottagning.

 • Körtel bakom näsan

  Om behandling, åtgärd, orsak och symtom vid körtel bakom näsan och när barnet ska till läkare.

 • Lymfkörtelförstoring

  Hur förstorade lymfkörtlar ser ut och känns. Hur och när man handlägger detta och remitterar vidare till specialist.

 • Läpp-käk-gomspalt

  Om vad en Läpp-käk-gomspalt är och vilka utmaningar som finns. Hur den behandlas och att det är ett LKG-team som utför den behandlingen och uppföljningen.

 • Stora tonsiller

  Om orsak, symtom, behandling och åtgärd vid stora tonsiller och när barnet ska remitteras till läkare.

 • Tungband

  Ett kort tungband behöver inte ge några symtom men orsakar i vissa fall amningsproblem. Kort tungband kan behöva åtgärdas genom klipp om det förefaller orsaka amningsproblem. Talsvårigheter på grund av kort tungband förekommer endast hos ett fåtal barn och bedöms bäst vid cirka 4 års ålder.

Mer på Rikshandboken

Hörsel och lekaudiometri - undersökning

Vid varje besök på BVC ska man fråga hur föräldrarna uppfattar barnets hörsel. Vid fyra års ålder genomförs en lekaudiometri.

Andning och luftvägar - översikt

Andningssvårigheter hos barn och symtom från luftvägarna

Till toppen av sidan