Näsa och hals - översikt

Fistel eller cysta på halsen

Fistlar och cystor är vanliga orsaker till svullnad på halsen, framför allt om svullnaden sitter framtill, mitt på halsen. Beskrivning av olika slags fistlar, behandling och när man ska remittera till ÖNH-mottagning.

Definition

Fistel eller cysta kan hittas medialt (mitten) eller lateralt (sidan) på halsen. Dessa är utvecklingsanomalier, det vill säga att de anlagts under fosterstadiet. De kan visa sig som en liten utförsgång eller knöl på halsen.

Symtom

Laterala cystor

Laterala cystor uppträder oftast först i tidig vuxen ålder. Dessa ger framför allt sekretion genom en öppning i huden, men ibland ses även svullnad och inflammation. 5 procent av fistlarna finns på båda sidorna av halsen, ofta belägna centralt och lateralt på halsen, framför eller under musculus sternocleidomastoideus (den sneda halsmuskeln). De är fasta, men fluktuerande (elastiska), ofta ovala till formen, sällan större än 5 centimeter.

Laterala fistlar

Laterala fistlar ses ofta som en öppning i huden på nedre delen av halsen framför musculus sternocleidomastoideus. En inre öppning i tonsillregionen kan också förekomma.

Mediala cystor

Mediala cystor (framtill, centralt) ses ofta som en symptomfri massa på övre delen av halsen, inom någon centimeter från mittlinjen, i höjd med eller strax nedanför os hyoideum (tungbenet). Mediala cystor debuterar ofta efter en övre luftvägsinfektion. De kan växa till både snabbt eller utvecklas över längre tid. De kan orsaka lätt ömhet, och ibland även sväljningssvårigheter. Cystan rör sig när barnet sväljer eller sträcker ut tungan, och den kan begränsa rörligheten om den är stor. Om cystan infekteras kan det bli inflammerat i området, och en fistel kan bildas sekundärt.

Mediala fistlar

Mediala fistlar har oftast en yttre öppning mellan jugulum (halsgropen) och os hyoideum (tungbenet).

Förekomst

Fistlar och cystor kan finnas hos upp till 7 procent av befolkningen, men de flesta upptäcks aldrig, eftersom de inte ger några symptom. Fistlar och cystor är vanliga orsaker till svullnad på halsen, framför allt om svullnaden sitter medialt. Viss ärftlighet föreligger.

Differentialdiagnos

Laterala cystor: lymfkörtelförstoring, tumör, cystiska lymfangiom, dermoida och teratoida cystor.

Mediala cystor: dermoidcystor, sköldkörtelsjukdom, cystiskt hygrom.

Behandling

Kirurgi vid behov. Vid infektion kan antibiotika behöva ges.

Remittering

Vid oklar diagnos, recidiverande eller symptomgivande tillstånd remitteras barnet till en öron-näsa-hals-mottagning.

Till toppen av sidan