Näsa och hals - översikt

Lymfkörtelförstoring

Hur förstorade lymfkörtlar ser ut och känns. Hur och när man handlägger detta och remitterar vidare till specialist.

Definition

Man har cirka 600 lymfkörtlar i kroppen, varav cirka 300 i hals- och huvudregionen. Inga lymfkörtlar sitter i kroppens mittlinje. Man kan känna lymfkörtlar på de flesta barn, även om de är friska. På spädbarn är palpabla lymfkörtlar vanliga bakom öronen och på nedre delen av bakre skallen (occipitalt), medan de hos lite äldre barn vanligast hittas på halsen. Man kan även hitta förstorade lymfkörtlar i armhålor och ljumskar. Om man hittar en förstorad lymfkörtel i gropen ovan nyckelbenen (fossa supraclavicularis) bör denna utredas, då det är vanligare att dessa beror på bakomliggande sjukdom.

Infektiösa körtlar

Infektiösa körtlar är vanliga och tillväxer ofta snabbt i samband med infektion. Oftast finns flera körtlar på båda sidor av halsen. De bör vara mindre än 2 centimeter, mjuka och släta i konsistensen, ruckbara mot underlaget. Dessa brukar ömma mer än de mer långsamväxande körtlarna.

Icke-infektiösa körtlar

Icke-infektiösa körtlar är ovanliga, växer nästan alltid långsamt, oömma och finns oftast bara på ena sidan av halsen, ibland fler än en. Dessa körtlar brukar kännas hårdare och knöligare än de infektiösa körtlarna, och de brukar växa fast mot underlaget. Storlek större än 2 centimeter.

Förekomst

Lymfkörtelförstoring på bakhuvud, hals, käkvinklar och under hakan är vanligt förekommande hos barn.

Handläggning

Man behöver inte utreda ett välmående, eller tydligt infekterat barn, med en eller flera körtlar på sedvanliga lokalisationer (se stycke ovan), med storlek mindre än 2 centimeter, med mjuk och slät konsistens, som är ruckbara mot underlaget. 

Om körteln eller körtlarna är större än 2 centimeter hos ett välmående, eller tydligt infekterat barn, som känns normala i konsistensen, kan ompalpation efter ett par veckor vara att rekommendera. Om de då är oförändrade kan man testa med en antibiotikakur mot streptokocker och stafylokocker, men det är då även viktigt att kontrollera blodstatus med diff för att utesluta blodmalignitet.

Vid hög feber och en stor ömmande körtel kan det vara en böld, vilken kan behövas åtgärdas via ÖNH-mottagning.

Remittering

Barn med följande symptom bör snarast remitteras till ÖNH- eller barnklinik:

  • ett påverkat barn med feber och stor, ömmande körtel
  • körtlar i gropen ovan nyckelbenen
  • körtlar med avvikande form, konsistens, storlek eller som är fastvuxna i omgivande vävnad.

Åter till barnomsorgen

Enbart lymfkörtelförstoring hos i övrigt friskt och välmående barn kan vara på förskola eller barnomsorg som vanligt.

Till toppen av sidan