Andningssvårigheter

ANDNING OCH LUFTVÄGAR

Om luftvägarna är trånga någonstans mellan näsan och lungorna kan barnet ha svårt att andas. Generellt gäller att om barnet har svårt att andas in sitter andningshindret ovanför luftstrupen, har barnet svårt att andas ut sitter hindret längre ner.

Lungorna och luftvägarna. Illustration.
Lungorna och luftvägarna.
Lungorna och luftvägarna. Illustration.
Lungorna och luftvägarna.

Om ett barn har svårt att andas beror det ofta på att luftvägarna är trånga någonstans mellan näsan och lungorna.

Generellt gäller att om barnet har svårt att andas in sitter andningshindret ovanför luftstrupen, har barnet svårt att andas ut sitter hindret längre ner.

Orsakerna kan vara:

  • Kramp och/eller svullnad i luftrörens vävnader p.g.a. infektion eller allergi.
  • Infektion i de finaste luftrören, bronkiolerna, eller i lungvävnaden.
  • Om barnet får urakuta andningsbesvär förenat med hosta är det troligt att barnet har fått ett främmande föremål i luftvägarna.

Ett barn som har svårt att få luft andas fortare och tar hjälp av extra muskler förutom de ordinarie musklerna (mellangärdet och bukmusklerna). De extra musklerna är bröstkorgens muskler, skulderbladets muskler och halsmusklerna.

Normal andningsfrekvens i olika åldrar (1)

  • 0-3 månader 35-55 gånger i minuten
  • 3-6 månader 30-45 gånger i minuten
  • 6-12 månader 25-40 gånger i minuten
  • 1 - 3 år 20-30 gånger i minuten
  • 3 - 6 år 20-25 gånger i minuten

Det är viktigt att räkna andetagen under en minut och när barnet är lugnt, helst när han eller hon sover.

Svårt att andas in

Nästäppa
Spädbarn, framför allt om de är yngre än 6 månader, har svårt att andas genom munnen.
Läs mer om Övre luftvägsinfektion / förkylning.

Stora halsmandlar och polyp bakom näsan
Läs mer om Körtel bakom näsan.

Infektion i struplocket - epiglottit
Denna allvarliga och ibland dödliga infektion som framför allt drabbar barn vid några års ålder har i stort sett försvunnit i Sverige, tack vare Hib-vaccination som ingår i det vanliga vaccinationsprogrammet på BVC.

Infektion i struphuvudet - falsk krupp (pseudokrupp)
Falsk krupp är vanligast hos barn mellan 1 och 2 år. I regel försvinner kruppbenägenheten i 6-7 års ålder.
Läs mer om Falsk krupp (pseudokrupp).

Normalt luftrör. Illustration.
Normalt luftrör. Illustration.

Svårt att andas ut

Vid infektion eller allergisk reaktion i luftrören blir utandningen väsande och pipande.

Om slemhinnan är mycket svullen måste barnet ha hjälp av de "extra" musklerna. Barnet har lättast att andas i sittande ställning med uppdragna axlar och trivs bäst i ett svalt rum. Barnet får till en början hård hosta, men ju mer slem som bildas desto lösare blir hostan.

Den effektivaste behandlingen är att låta barnet andas in luftrörsvidgande medicin, barnet ska till vårdcentral eller akutmottagning för bedömning och behandling.

Illustration förträngt luftrör. Illustration.
Illustration förträngt luftrör. Illustration.

Både svårt att andas in och ut

Infektion i luftstrupen och i luftrören
Ibland kan en virusinfektion göra att slemhinnan svullnar i såväl struphuvudet och luftstrupen som i luftrören. Resultatet blir att barnet kan ha svårigheter både vid in- och utandning.

Barnet andas ytligt och snabbt

Infektion i de finaste luftrören (bronkiolit) och lunginflammation (pneumoni)
Vid infektion i de allra finaste luftrören, bronkiolerna, och vid inflammation ännu längre ut i lungvävnaden får luften svårt att passera ut till de fina lungblåsorna. Barnet blir blekt, och vid kraftiga besvär kan huden få en blåaktig färg. Ju yngre barnet är desto värre är i regel andningsbesvären. Läs mer om RS-virusinfektion.

Infektion i bronkiolerna får nästan bara spädbarn. Lunginflammation kan barn få i alla åldrar men tydliga svårigheter att andas är vanligast hos späda och små barn.

Till toppen av sidan