Blåsljud på hjärtat

HJÄRTA

Blåsljud kan höras både hos helt friska barn och hos barn med hjärtsjukdom. Vid minsta tvekan om vilken typ av blåsljud det rör sig om behöver utredningen kompletteras med till exempel ultraljud.

Som blåsljud eller biljud betecknas de ljud som uppkommer i hjärtat i samband med att blodet pumpas genom hjärtat. Dessa ljud kan höras när man lyssnar över bröstkorgen, vanligtvis med hjälp av stetoskop.

Blåsljud kan höras både hos helt friska barn och hos barn med hjärtsjukdom.

Normalt hjärta. Illustration.

Blåsljud hos friska barn

Dessa uppkommer antingen vid blodets passage ut genom hjärtklaffarna eller genom blodets flöde i andra delar av hjärtat och den centrala cirkulationen, se bilden av det normala hjärtat. Dessa normala blåsljud kallas fysiologiska eller funktionella. Sådana blåsljud hörs oftare hos barn än hos vuxna, sannolikt på grund av att bröstkorgsväggen är tunnare hos barn och blåsljuden därför fortleds bättre. Blåsljuden varierar vanligtvis vid lägesändring (liggande-sittande-stående) och vid ändrad aktivitet. De hörs oftast tydligare då barnet har feber. Blåsljuden är vanligtvis typiska och man kan då bara genom att lyssna avgöra att det rör sig om ett normalt blåsljud som inte fordrar vidare utredning (1).

Blåsljud hos barn med hjärtsjukdom

Blåsljud förekommer ofta vid olika hjärtfel, till exempel vid förträngningar av olika klaffar eller hål i skiljeväggen mellan kamrarna. Dessa blåsljud är vanligtvis kraftigare än de normala blåsljuden. Ofta kan man ställa en diagnos med ledning av blåsljudets karaktär, men vidare utredning görs alltid (2).

När är ett blåsljud normalt

- och när tyder det på hjärtsjukdom?

Ofta kan man bara genom att lyssna på barnets hjärta avgöra att det rör sig om ett typiskt normalt blåsljud. Någon ytterligare utredning är då inte nödvändig. Förmågan att känna igen ett normalt blåsljud är naturligtvis beroende av erfarenhet, både av friska barn och i synnerhet av barn med hjärtsjukdom.

Till läkare

Vid minsta tvekan om vilken typ av blåsljud det rör sig om behöver utredningen kompletteras med till exempel ultraljud för att säkert fastställa om barnets hjärta är friskt eller om det föreligger någon hjärtsjukdom.


Till toppen av sidan