Hjärtklappning och extraslag

HJÄRTA

Barn kan plötsligt få hjärtklappning utan att de känner sig dåliga. Enstaka spädbarn och småbarn kan få en svårare form av hjärtklappning med upp mot 200 slag per minut eller mer. Barnet ska då remitteras akut.

Hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag oroar ofta, men är som regel ofarligt. Det är viktigt att veta den normala hjärtfrekvensen i olika åldrar och att variationen är stor.

hjärtfrekvens (1)
*Snabbare vilopuls än vanligt kan bero på feber, blodförlust eller blodbrist.
Ålder Hjärtslag per minut
0-3 månader 100-150
3-6 månader 90-120
6-12 månader 80-120
1-3 år 70-110
3-6 år 65-110

Hjärtklappning

Barn kan plötsligt få hjärtklappning utan att de känner sig dåliga eller att det "syns utanpå". Däremot kan de bli oroliga när "hjärtat rusar iväg".

Oftast finns ingen tydlig orsak. Denna form av hjärtklappning utan andra besvär går som regel över inom 10 minuter och är helt ofarlig även om den kan återkomma då och då. Självfallet behöver barnet läkarundersökas ändå, för att fastställa detta.

Enstaka spädbarn och småbarn kan få en svårare form av hjärtklappning med upp mot 200 slag per minut eller mer, de har paroxysmal tachycardia. Spädbarnen blir efter en stund bleka, kallsvettiga och vill inte äta. Om denna hjärtklappning inte går tillbaka av sig självt kan barnen få hjärtsvikt (2). Barnet ska remitteras akut till barnmottagning eller till barnhjärtläkare beroende på situation och svårighetsgrad.

Extra eller överhoppade hjärtslag

Äldre barn upplever ibland att "hjärtat slår en volt". Om man känner på pulsen eller lyssnar på hjärtat verkar det som hjärtat ibland hoppar över något eller några slag. Som regel märks de oregelbundna hjärtslagen vid vila men försvinner om barnet springer eller anstränger kroppen på annat sätt. Barnen är pigga, orkar som vanligt och har inga andra symtom.

En del barn har en puls som varierar mycket mellan in- och utandning (respiratorisk arytmi).

Dessa tillstånd är helt ofarliga och det finns inget samband med hjärtfel eller hjärtsjukdom. Barnen kan leka och idrotta, bada och vara med i gymnastiken lika mycket som alla andra.

Till läkare

Eftersom det finns sällsynta former av rytmrubbningar som kan påverka barnens ork och välbefinnande gäller följande:

  • Om barnen mår illa,
  • kallsvettas,
  • blir andfådda,
  • har ont i bröstet eller om de får oregelbunden puls vid kroppsansträngning är det en rytmrubbning som behöver utredas och vid behov behandlas av barnhjärtläkare..

 

Till toppen av sidan