Referenser - Hjärtklappning och extraslag

  1. Kliegman R, Hartman M, Cheifetz I M. Nelson Textbook of Pediatrics . 21th ed. 2019.
  2. Hanséus K, Jägervall M, Norman M (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2020
  3. Sunnegårdh J. Barnkardiologi – en översikt. Lund: Studentlitteratur; 2000
  4. Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2019
  5. Läkartidningen Pediatrisk ekg-tolkning 2017
  6. Läkemedelsboken, barnarytmier    
  7. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn. Sveriges regioner; 2019
  8. Barnläkarföreningen. Svensk Barnkardiologisk förening    
Till toppen av sidan