Födelsemärken - översikt

Cafe-au-lait-fläckar

Definition, symtom, bedömning och remisskriterier för så kallade cafe-au-lait-fläckar.

Definition

Runda eller ovala, gula till mörkt bruna pigmenterade fläckar i hudens plan. Finns vid födseln eller uppstår under barnaåren. Vanligt förekommande.

Symtom

Runda eller ovala, homogena i färgen och väl avgränsade. Mäter från några millimeter till över 15 centimeter stora. Kan ej utveckla malignitet. Fler än 6 fläckar kan vara associerat till andra sjukdomar och ska remitteras för bedömning enligt nedan. Fler än en café-au-lait fläck är vanligare hos barn med mörk hud.       

Bedömning på BVC

Räkna antal. Informera om godartad förändring.

Remiss till specialist         

6 eller fler café-au-lait fläckar större än 5 millimeter, samt ovanligt stora fläckar ska remitteras till hudläkare eller barnläkare.

Diagnos

Klinisk undersökning av huden.                                                  

Behandling          

Ingen behandling. Café-au-lait fläckar rekommenderas inte att tas bort då de är helt ofarliga.

Till toppen av sidan