Födelsemärken - översikt

Kongenitalt melanocytärt nevus

Medfött nevus, KMN, kan ofta kontrolleras hemma, men större KMN och de som förändras till färg och form, bör remitteras till en hudläkare.

Definition

Hos cirka 1-3 procent [1] av alla nyfödda kan man vid födelsen, eller några veckor därefter, notera en välavgränsad ljust röd, brun eller brunsvart fläck, som växer med barnet, och kan ändra färg. Dessa kan uppstå så sent som upp till två års ålder. Det är vanligt att förändringen tillväxer i tjocklek och får behåring. KMN klassificeras efter den storlek de förväntas få i vuxen ålder. Storleken mäts och multipliceras hos nyfödda med faktor 1,5 på huvudet och cirka 3 på övriga kroppen.

Klassificering, beräknad största diameter i vuxen ålder [2]

 • Små: <1,5 cm
 • Medelstora: 1,5 - 20 cm
 • Stora: 20 - 40 cm. Hos nyfödda räknas KMN  >9 cm på huvudet eller >6 cm på kroppen in här.
 • Gigantiska/jättestora KMN:  >40 cm

Risker 

Ju större och fler KMN, desto högre risk för utveckling av malignt melanom. Därför är det viktigt att skydda individer med stora KMN, precis som alla barn, från solen. Malignt melanom är väldigt ovanligt under barnaåren men risken ökar redan från puberteten. Det är bra att fotografera märket för att ha som utgångsläge.

Ett KMN som förändras bör snarast undersökas av läkare. Man opererar inte bort KMN i förebyggande syfte eftersom melanom kan uppstå i huden utanför KMN och därmed förhindrar inte kirurgi utveckling av melanom.

Förekomst av multipla KMN kan i ovanliga fall vara associerade med neurokutan melanocytos. Det saknas nationella riktlinjer för när screening med MR av hjärna och ryggmärg ska utföras. Lokala riktlinjer kan förekomma. 

Remiss till hudläkare

Medelstora, stora, gigantiska/jättestora, svårbedömda och/eller multipla medelstora KMN bör remitteras till hudläkare. Om förändringen sitter på en svårinspekterad lokalisation kan det vara aktuellt med åtgärd, varför även dessa bör remitteras.

Små KMN med benignt utseende kan kontrolleras hemma med uppmaning om att söka vård om:

 • tillväxthastigheten är snabbare än barnets
 • färgen ändras
 • tillkomst av ojämn yta
 • förändrad form eller utseende
 • sårbildning.

Differentialdiagnoser

 • Förvärvade melanocytära pigmentnevus kan också uppstå under de första levnadsåren. De debuterar senare och är oftast mer symmetriska och enfärgade.
 • Kongenital dermal melanocytos är en förändring där melanocyterna är lokaliserade djupare i huden (i dermis). Dessa brukar att vara homogena i färgen (gråblå) och hittas oftast lumbosakralt.
 • Plexiforma neurofibrom kan likna KMN. Barn med dessa uppvisar nästan alltid andra symptom som stärker misstanke om neurofibromatos typ 1.

Diagnos enligt ICD-10
Annat melanocytnevus med ospecifierad lokalisation D22.9W

Solskydd

Alla barn under 1 års ålder bör helt undvika direkt solljus, och man bör även skydda äldre barn, se Rikshandboken Barn och sol .

Till toppen av sidan