Födelsemärken - översikt

Kongenitalt melanocytärt nevus

Medfött nevus kan ofta kontrolleras hemma, men större nevus och de som förändras till färg och form behöver remitteras till en hudläkare.

Definition

Hos cirka 1-3 procent (1) av alla nyfödda kan man vid födelsen, eller några veckor därefter, notera en väl avgränsad ljust röd, brun eller brunsvart fläck, som växer med barnet, och kan ändra färg. Det är vanligt att förändringen tillväxer i tjocklek och får behåring. Dessa klassificeras efter den storlek de förväntas få i vuxen ålder. Storleken mäts och multipliceras hos nyfödda med faktor 1,5 på huvudet och cirka 3 på övriga kroppen.

Risker 

Ju större nevus, desto högre risk för utveckling av malignt melanom. Därför är det extra viktigt att skydda individer med stora nevi från solen. Malignt melanom är dock väldigt ovanligt under barnaåren. Risken ökar från puberteten. Det är bra att fotografera märket för att ha som utgångsläge. Ett nevus som förändras bör snarast undersökas av läkare.

Remiss till hudläkare

Små nevi med benignt utseende kan kontrolleras hemma med uppmaning om att söka vård om:

  • tillväxthastigheten är snabbare än barnets
  • färgen ändras
  • tillkomst av ojämn yta
  • förändrad form eller utseende
  • sår.

Medelstora, stora, gigantiska samt svårbedömda nevi bör remitteras till hudläkare. Om förändringen sitter på en svårinspekterad lokalisation kan det vara aktuellt med åtgärd, varför dessa också bör remitteras.

Diagnos enligt ICD-10

Medfött icke-neoplastiskt nevus Q82.5

Solskydd

Alla barn under 1 års ålder bör helt undvika direkt solljus, och man bör även skydda äldre barn, se Rikshandboken Barn och sol .

Till toppen av sidan