Födelsemärken - översikt

Nevus flammeus

Medfödd kapillär kärlmissbildning som kan sitta var som helst på kroppen. Kallas även eldsmärke eller portvinsfläck.

Definition

Medfödd kapillär kärlmissbildning som inte försvinner med tiden utan växer långsamt med barnet. Kallas även eldsmärke eller portvinsfläck.   

Kärlmissbildning Nevus flammeus på ansikte på barn. Bild.
Nevus flammeus

Symtom

Vid födseln ses en välavgränsad rodnad, från rosa till djupt röd. Rodnaden ligger helt i hudens plan. Med tiden djupnar rodnaden och senare i livet kan märket bli upphöjt och förtjockat. Kan sitta var som helst på kroppen.

Rodnaden är ej värmeökad, pulserande eller varierande i storlek, om detta noteras bör annan diagnos övervägas och remiss skrivas.  

Bedömning på BVC   

Informera om diagnos och att denna typ av kärlmissbildning inte försvinner, till skillnad mot smultronmärke och storkbett.

Remiss till specialist

  • Om osäkerhet kring diagnos. Differentialdiagnoserna är främst storkbett, smultronmärke, venösa och/ eller arteriella kärlmissbildningar.
  • Lokalisation över öga kan ge påverkan på ögontryck och bör bedömas av hud/barnläkare och ögonläkare.
  • Större, segmentell, utbredning i ansikte eller på kropp kan vara associerat till andra syndrom och bör bedömas av hudläkare eller barnläkare.
  • Större utbredning i ansikte som senare kan orsaka kosmetiska besvär kan remitteras under första levnadsåret, till hudläkare eller barnläkare, för ställningstagande till behandling.

Diagnos    

Ställs kliniskt genom undersökning av huden. Ibland avgör förloppet diagnosen. I vissa fall kan ultraljud utesluta annan diagnos.

Behandling   

I de flesta fall ges ingen behandling. I vissa fall kan behandling med särskild laser övervägas.

Uppföljning på BVC   

Nej   

Referenser

Referenser 

Till toppen av sidan