Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hud nyfödda - översikt

Halvsidig rodnad - Harlequin-fenomen

Halvsidig rodnad förekommer hos cirka 10 procent av alla nyfödda. Fenomenet är ofarligt och övergående.

Symtom och orsak

Harlequin-fenomen eller halvsidig rodnad, är ett godartat, övergående tillstånd där ena sidan av kroppen plötsligt rodnar eller växlar i färg, med en skarp gräns i medellinjen. Det förekommer hos cirka 10 procent av friska, nyfödda barn. I mörk hud blir rodnaden mindre framträdande och i mycket mörk hud är den svår att se. Tillståndet är helt godartat, men kan oroa föräldrarna. I ljus hud kan fenomenet se dramatiskt ut.

Färgväxlingen kan utlösas av att barnet läggs i sidoläge med rodnad av den del av kroppen som ligger nedåt. Färgväxlingen bleknar och försvinner vanligtvis inom loppet av 30 sekunder till 20 minuter. Barnet är i övrigt opåverkat. Tillståndet är vanligast mellan 2–5 dygns ålder, men förekommer upp till tre veckors ålder.

Orsaken till tillståndet är inte helt klarlagt, men bedöms bero på omognad i regleringen av blodgenomströmningen i hudens ytliga blodkärl. Tillståndet är vanligare hos för tidigt födda barn.

Bedömning på BVC

Informera föräldrarna om diagnosen och om förväntat förlopp.

Remiss till barnläkare

I följande fall ska barnet remitteras till barnläkare:

  • Vid osäkerhet om det verkligen rör sig om Harlequin-fenomen, kan man skicka remiss till barnläkare, samt be att föräldrarna tar ett foto på hur det ser ut som de tar med sig till besöket hos barnläkare.
  • Om barnet har olikfärgade kroppshalvor hela tiden, ska remiss skickas till barnläkare, eller hudläkare, för bedömning. Möjliga differentialdiagnoser är kärlmissbildning eller kärltumör.
  • Om tillståndet fortsätter efter 1 månads ålder skickas remiss till barnläkare.

Diagnos

Föräldrarnas beskrivning räcker vanligtvis för att ställa diagnosen.

Behandling

Ingen behandling är nödvändig vid halvsidig rodnad hos nyfödda barn.

Till toppen av sidan