Hud nyfödda - översikt

Marmorerad hud - cutis marmorata

Marmorerad hud eller cutis marmorata är en ofarlig fysiologisk reaktion i huden som oftast ses hos spädbarn. Om tillståndet är kvarstående ska remiss skrivas till läkare.

Definition och orsak

Marmorerad hud, eller cutis marmorata, är en ofarlig fysiologisk reaktion i huden som oftast ses hos spädbarn.

Marmoreringen ses som en symmetrisk blå- eller rödtonad ådring på bål, armar och ben i ett nätmönster.  Det är vanligast under de första levnadsveckorna men kan även ses senare i barndomen hos vissa barn. Nedkylning påverkar de små venerna och kapillärerna i huden så att tillståndet uppstår.

Symtom

Blåaktig marmorering av huden, vanligtvis ben, armar och bål som kan uppstå då barnet blir kallt, och som bleknar eller försvinner, då barnet blir varmare. Tillståndet är mer framträdande i ljus hud jämfört med mörk hud. En del barn är marmorerade i huden, under de första levnadsmånaderna oavsett temperatur.

Bedömning på BVC

Informera om tillståndet och om att det är godartat.

Diagnos

Diagnosen ställs genom anamnes och klinisk undersökning. Marmorerad hud kan också uppkomma vid allvarliga tillstånd såsom vid sepsis och chock, men då är barnet sjukt med påverkat allmäntillstånd.

Remiss till specialist

Lokaliserad marmorering av huden, som finns där hela tiden, kan vara Cutis marmorata telangiectatia congenita. I dessa fall bör remiss skrivas till barnläkare, eller hudläkare, för bedömning och ställningstagande till behov av uppföljning.

Behandling

Ingen behandling behövs.

Referenser

  • Paller, A. S., Aj, M., & Mancini, A. J.. Hurwitz's Clinical Pediatric Dermatology. 5th edition. 2016.

Till toppen av sidan