Hud - översikt

Hudsammanväxningar mellan tårna

Definition, symtom, diagnos och behandling för sammanväxningar av huden mellan tårna.

Definition

Sammanväxning mellan tårna är vanligast mellan andra och tredje tån, men alla varianter av hud- och mjukdelsbryggor mellan tårna förekommer. Tillståndet är ofta ärftligt.

Symtom och diagnos

Barn med hudsammanväxningar mellan tårna lär sig gå i normal tid och är inte begränsade i sitt rörelsemönster. De kan leka och springa som andra barn och är inte hindrade vid idrottsutövning. Tillståndet är endast förknippat med kosmetiska besvär.

Behandling

Sammanväxningar påverkar inte funktionen och ska inte behandlas kirurgiskt. Operation kan leda till sämre funktion på grund av ärrbildning och snedväxt av tårna. Ett möjligt undantag kan vara sammanväxning mellan stortån och andratån där det någon gång kan bli aktuellt med operation, men inte före fyra års ålder.

Källhänvisningar

Till toppen av sidan