Pediatrik

Infektioner - översikt

Innehåll om vanliga infektionerna hos nyfödda och barn upp till fem år: torsk i barnets mun, RS-virus och feber samt länkar till övriga infektioner och sjukdomar som barnhälsovården erbjuder vaccin mot.

Innehåll

Visa innehåll som:
Feber

Feber är en del av kroppens försvar mot infektioner. Barn får lätt feber framför allt vid virusinfektioner. Feber definieras som kroppstemperatur ≥ 38,0 °C.

Infektion hos nyfödda

Symtom på infektion hos nyfödda och vad infektionen kan bero på. Hur man undviker att barnet blir smittat av exempelvis kikhosta och RS-virus. Samt om covid-19 och nyfödda.

RS-virusinfektion

RS-virus RS-virus är en förkortning av respiratory syncytial virus, och sprids epidemiskt varje vinter. När perioden börjar och hur många som blir sjuka varierar från år till år.

Torsk i barnets mun

Definition, symtom och behandling av torsk. Torsk är vanligast hos barn under ett år.

Länkar till infektioner

Länkar till infektioner hos barn 0-5 år och sjukdomar som barnhälsovården erbjuder vaccin mot.

Mer på Rikshandboken

Övre luftvägsinfektion - förkylning

Övre luftvägsinfektioner är vanliga hos barn. En övre luftvägsinfektion orsakas oftast av virus men kan leda till en bakterieinfektion. Inkubationstiden är mellan två och fyra dagar.

Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet - översikt

Vaccinernas egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinationer som inte ingår i programmet

Vad som gäller för vacciner som inte ingår i programmet såsom hepatit B, BCG, influensa, TBE, vattkoppor och resevacciner.

Till toppen av sidan