Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Infektioner - översikt

Torsk i barnets mun

Definition, symtom och behandling av torsk. Torsk är vanligast hos barn under ett år.

Definition

Infektion i munhålan förorsakad av en svamp, Candida albicans. Candida finns naturligt i barnets mun. Ibland kan det bildas mer svamp. Då uppkommer vita beläggningar som ses särskilt på kindernas och läpparnas insidor och på tungan. Det ses ofta hos prematurfödda men är inte heller ovanligt hos friska fullgångna de första månaderna. Det är litet vanligare hos flaskuppfödda spädbarn. Antibiotikabehandling och nedsatt immunförsvar underlättar tillväxt av Candida.

Symtom

Utöver att man ser de vita beläggningarna i munnen enligt ovan, så kan barnet få matningssvårigheter. Ibland kan barnet få svamputslag även i underlivet. Hos barn som ammas kan barnet och den som ammar ha symptom på infektion samtidigt.

Behandling

Måttliga förändringar hos ett barn som äter bra och är välmående är vanligt, brukar gå tillbaka av sig självt och behöver inte behandlas.

Behandling som rekommenderas:

  • Barn med utbredda förändringar och som äter sämre bör få behandling
  • Vid svampinfektion hos den som ammar och symptom hos barnet bör bägge behandlas samtidigt. 
  • Nappar bör kokas dagligen för att minska kolonisationen av svamp
  • Behandling ges i första hand med nystatin mixtur. 1 ml penslas i munnen och får sedan sväljas ned. Upprepas 4 gånger dagligen mellan måltider i 5-10 dagar. Det verkar lokalt och tas inte upp i magtarmkanalen.
  • Barn med nedsatt immunförsvar, till exempel mycket prematura barn, kan behöva behandling profylaktiskt eller redan vid små torskangrepp.

Behandlingar som inte rekommenderas:

  • Behandling med gentianaviolett som förr användes för pensling, rekommenderas inte alls längre på grund av biverkningsrisken.

Behandlingar som saknar dokumenterad effekt:

  • Tidigare vanliga behandlingar med mineralvatten, bikarbonatlösning, med mera saknar dokumenterad effekt.

Till läkare

Följande barn bör bedömas av läkare:

  • Barn med känt sänkt immunförsvar av läkemedel eller sjukdom.
  • Barn som inte svarar på behandling med nystatin för bedömning  om barnets immunförsvar behöver utredas och/eller om systemisk behandling med fluconazol mixtur behövs.

Till toppen av sidan