Pediatrik

Infektioner

Samlingssida för infektioner som är vanliga hos barn mellan 0 - 5 år. Definition, symtom, inkubationstid, smittsamhet, profylax, komplikationer, behandling och tillfrisknande.

Innehåll

Visa innehåll som:
Att skydda spädbarn från smitta

De flesta nyfödda barn drabbas inte av några infektioner under sina första månader. Barnet får med sig antikroppar från modern vilket hjälper till att skydda mot de vanligaste infektionerna.

Difteri (Äkta krupp)

Difteri är en allvarlig infektion som orsakas av ett gift (toxin) från bakterien Corynebacterium diphteriae. Bakteriegiftet kan skada många av människans organsystem. Ett gammalt namn på difteri är "strypsjukan" på grund av att sjukdomen ger andningssvårigheter.

Feber

Feber är en del av kroppens försvar mot infektioner. Barn får lätt feber framför allt vid virusinfektioner. Feber definieras som kroppstemperatur ≥ 38,0 °C.

Femte sjukan

Femte sjukan är en virussjukdom som är vanligast hos barn i skolåldern. Sjukdomen är oftast lindrig. Det typiska symtomet hos barn är ett rodnat utslag på kinderna, som efter några dagar kan sprida sig till framför allt armar och ben.

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Hemophilus influenzae typ b är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till luftrörskatarr samt lunginflammation.

Hepatit B

Hepatit B orsakas av hepatit B-virus (HBV) som angriper levern.

Höstblåsor

Symtom och förlopp, Blåsor i munhålan och på händer och fötter. Ibland feber och eventuellt illamående.

Infektion hos nyfödda

Om tecken på infektion hos nyfödda och vad infektionen kan bero på.

Kikhosta (Pertussis)

Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis, som fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. Bakterierna utsöndrar ett gift (exotoxin) som är av betydelse för symtomen.

Mässling (morbilli)

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av paramyxovirus. Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och en tilltagande torrhosta. Vita små fläckar uppträder på munslemhinnorna (Kopliks fläckar). Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag.

Pneumokockinfektion

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är bakterier som är vanliga i näsa och svalg hos små barn. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner, till exempel akut mellanöroninfektion (otit), lunginflammation, blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation.

Polio (Barnförlamning)

Polio orsakas av enterovirus (tre typer av vilt poliovirus, WPV 1, 2 och 3) som sprids med avföring framför allt genom förorenat vatten.

Påssjuka (parotit)

Påssjuka orsakas av parotitvirus (paramyxovirus). Sjukdomen börjar vanligen med feber och tilltagande ömhet och svullnad över öronspottkörteln.

Rotavirus

Orsak, inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp vid rotavirus.

RS-virusinfektion

RS-virus RS-virus är en förkortning av respiratory syncytial virus, och sprids epidemiskt varje vinter. När perioden börjar och hur många som blir sjuka varierar från år till år.

Röda Hund (rubella)

Definition av röda hund (rubella), inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp.

Stelkramp (Tetanus)

Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion som orsakas av en sporbildande bakterie Clostridium tetani. Bakterien finns i tarmen hos många djur, men även i jord som gödslats. Sporerna kan leva ute i det fria i decennier.

Svinkoppor (impetigo)

Svinkoppor är vanligast bland barn mellan ett och sex år. Infektionen orsakas av bakterier i huden, oftast runt munnen.

Torsk i barnets mun

Definition, symtom och behandling av torsk. Torsk är vanligast hos barn under ett år.

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber orsakas av ett mycket vanligt och smittsamt virus. De allra flesta smittas före två års ålder. Smittan sprids via droppar i luften eller vid direktkontakt.

Tuberkulos

Tuberkulos var tidigare mycket vanlig i Sverige och dödade många barn och unga ända in på 1940-talet. Sjukdomen är särskilt allvarlig vid dåligt näringstillstånd och trångboddhet. Förbättrad levnadsstandard, allmänna hälsokontroller (med tuberkulintest och skärmbild eller lungröntgen), bättre vård med effektiva mediciner och kirurgi minskade sjuklighet och dödlighet radikalt.

Vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symtomen är feber och vätskefyllda blåsor, som kan klia. Vattkoppor är mycket smittsamt. Inkubationstiden är relativt lång, 10-23 dygn.

Mer på Rikshandboken

Övre luftvägsinfektion / förkylning

Övre luftvägsinfektioner är vanliga hos barn särskilt under vinterhalvåret. En övre luftvägsinfektion orsakas oftast av virus men kan leda till en bakterieinfektion. Många barn bär bakterier i nässvalget även när de är friska och vid en virusinfektion kan bärarskapet övergå till en infektion.

Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Vaccinernas egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinationer som inte ingår i programmet

Vad som gäller för vacciner som inte ingår i programmet såsom hepatit B, BCG, influensa, TBE, vattkoppor och resevacciner.

Till toppen av sidan